Välkommen

Vi jobbar för att alla barn ska ha en meningsfull fritid och ha tillgång till kultur.

De barn och unga vi träffat under årens gång har aktivt varit med och utvecklat verksamhetens innehåll, fått oss att tänka till och framförallt har vi haft en fantastisk möjlighet att bygga upp en kreativ verksamhet som vi ser behövs.

Vår hemsida har flyttat till www.skapaminvarld.se
Där hittar du information om vår verksamhet, planer, scheman och mycket mer.